Your browser does not support JavaScript!
狂賀!本校8名校友錄取106學年度全國公立高級中等學校 正式教師
狂賀!本校校友錄取106學年度全國公立高級中等學校 正式教師

姓名 考取類科 職別
林育如學姐 森林科 正式教師
彭亭雅學姐 水產食品科 正式教師
方啟仲學長 土木科 正式教師
陳乃綺學姐 幼保科 正式教師
謝育倫學長 建築科 正式教師
張淑儀學姐 家政科 正式教師
林安琪學姐 園藝科 台北市立松山工農正式教師
熊代勛學長 水產養殖科 國立成功商水正式教師


師資培育中心全體師生 仝賀
瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼